Van showstopper naar kickstarter2019-04-25T11:20:34+00:00

Van showstopper naar kickstarter

Visual Term Sheet

Voor een investeringsfonds hebben we de term sheet gestandaardiseerd. Dit fonds doet een groot aantal investeringen per jaar. Ze zijn veel tijd en geld kwijt met het opstellen van de deal documentatie. De klant was gebaat bij een standaarddocument dat makkelijk kan worden hergebruikt, en als kick-starter wordt ervaren in het begin van een proces, in plaats van als show-stopper.

Fornier Legal Design

Het Project

Wij hebben de term sheet gereduceerd tot 1 pagina. De clausules die bij elkaar horen hebben we gegroepeerd, inclusief simpele iconen en duidelijke kopteksten.

Het document fungeert als een ‘praatplaat’ tijdens onderhandelingen. Partijen hebben een ‘oningevulde’ variant voor zich op tafel liggen. Al pratend worden de verschillende openstaande thema’s besproken en uitonderhandeld. Deze kunnen ter plekke met pen worden ingevuld. Vervolgens kan het document worden gefinaliseerd. Partijen kunnen de template zelf digitaal invullen en ondertekenen.

Als gevolg hiervan heeft het investeringsfonds de deal-snelheid drastisch verhoogd. Ook is de juridische uniformiteit van hun documenten toegenomen. En niet onbelangrijk: wederpartijen ervaren het papierwerk rondom de deal als innovatief en modern.

Fornier Legal Design
Fornier Legal Design

Project Team

Legal Analysis Sera Visser, Maurits Fornier
Graphics Maurits Fornier

Vorige Case Study

Employee Participation

Volgende Case Study

Online voorwaarden die je wél wilt lezen